Çerez Politikası

Gizlilik ve güvenlik haklarınız, yihez.com'ın temel prensibidir. Bu prensip doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kanunlar çerçevesinde altyapımızı sürekli geliştiriyor ve güncelliyoruz.

Bu politika, internette güvenlik ve gizlilik konusunun bir parçası olan "Çerez" (Cookie) konusundaki yaklaşımımızı ve yöntemimizi açıklamaktadır.

ÇEREZ NEDİR ?

Çerezler (Cookies), bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, web sunucusu tarafından bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen basit metin dosyalarıdır. Bir çerez genellikle alındığı web sitesinin adını, çerez adını, çerez ömrünü (cihazınızda ne kadar süre ile tutulacağını) ve genellikle tesadüfi oluşturulmuş kendine özgü yada anonim bir sayı içerir.

Geçerlilik (Sonlanma) sürelerine göre Kalıcı ve Geçici olarak iki tip çerez bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve tarayıcınızı kapatınca otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Sitemizi sonraki ziyaretlerinizde, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek, ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için kalıcı çerezler kullanılır.

ÇEREZLERİ HANGİ AMAÇLA KULLANIRIZ ?

Çerez'leri, sitemizde kullanıcı dostu bir deneyim oluşturmak, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve daha kişisel bir işlevsellik sunmak, istatistiksel analizler çıkarmak amacıyla kullanırız.

Web sitemizi kullanarak, çerezlerin cihazınızda kullanılmasına ve cihazınıza kaydedilmesine onay verirsiniz. Bununla birlikte web sitemizi, hiçbir kısıtlama olmaksızın, çerezler olmadan da kullanabilirsiniz.

Örneğin : yihez.com'ı aynı cihazdan tekrar tekrar yaptığınız ziyaretlerde baktığınız ilanları hatırlaması yada daha sonra bakmak üzere sizin yerinize aklında tutması ne kadar dostça değil mi? İşte bu işlevselliği, sizin hiç bir kişisel verilerinizi bilmeye gereksinim duymadan, çerezler yardımıyla sağlarız.

ÇEREZLER NELER YAPAMAZ ?

Çerezler bilgisayarınızdaki/mobil cihazınızdaki dosyalara erişemez, bilgi toplayamaz. Doğası gereği çerezler basit metin dosyalarıdır, çalıştırılamaz, kendi kendilerine hareket edemez, çoğalamaz ve şifreli değillerdir. Bir kullanıcı istediği zaman çerezlerin içeriğini görüntüleyebilir.

ÇEREZLERİ ETKİNLEŞTİRME / DEVRE DIŞI BIRAKMA

Çerezlerin kontrolü tamamen sizin elinizdedir.

Tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlayarak çerezlerin cihazınıza kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Çoğu tarayıcının varsayılan ayar olarak çerezleri kabul ettiğini lütfen unutmayınız.

Ayrıca istediğiniz zaman cihazınızda kayıtlı çerezleri silebilirsiniz. Bu işlemi nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar, tarayıcınızın veya cihazınızın klavuzunda bulunabilir.

TARAYICILARINIZDA ÇEREZ YÖNETİMİ

Çoğu tarayıcı çerezler konusunda aşağıdaki işlemleri yapmanıza olanak tanır :
- Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
- Üçüncü taraf çerezleri engelleme
- Belli sitelerden çerezleri engelleme
- Tüm çerezleri engelleme
- Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerinizin gizliliği ve korunması bizim için son derece önemlidir. Bu kapsamda hazırladığımız bilgilendirme dökümanı, kişisel verilerinizin korunmasına yönelik hassasiyetimizi ve kişisel verilerinizle alakalı tüm kontrolün tamamen sizde olduğunu açıklamaktadır.

Bu gizlilik sözleşmesi, yihez.com'un , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVK Kanunu') kapsamındaki bütün yükümlülüklerini (veri toplama, veri işleme, veriyi kullanma şekli ve veriyi anonimleştirme hakkındaki süreçleri) açıklamaktadır.


1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu kapsamında yihez.com tarafından işlenecek ve VERBİS (Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi) hizmete girdiğinde, Veri Sorumlusu olarak başvurusunu yapacaktır.


2. KİMLERDEN ? HANGİ YÖNTEMLE KİŞİSEL VERİ ALIRIZ ?

yihez.com, yalnızca iş ilanı vermek isteyen işverenlerden, açık rızası ve özgür iradesiyle;

- "ÜCRETSİZ İŞ İLANI VER" formunun doldurulması,
- Sesli telefon görüşmesi,
- Email, SMS, WhatsApp gönderimleri
suretiyle veri almaktadır.

* yihez.com, iş arayanlardan yada normal bir ziyaretçiden kesinlikle herhangi bir kişisel veri talep etmez ve siteyi kullanımları boyunca IP adresi dahil hiçbir kişisel veriyi kayıt altına almaz.


3. HANGİ AMAÇLA NE TÜR KİŞİSEL VERİ ALIRIZ ?

yihez.com, Türkiye İş Kurumu mevzuatına uygun yayın yapan bir web sitesidir. Bu kapsamda, Özel İstihdam Büroları Genelgesi (2016/1)'nin "Kurumdan İzin Alınmasını Gerektirmeyecek Durumlar" başlıklı 2.10 maddesi (2.) bendi olan;

"İş arama motoru veya seri ilan şeklinde olup; başvur butonu, üyelik sistemi ya da herhangi bir kayıt işlemi olmaksızın açık işlerle ilgili iletişim bilgilerine serbestçe erişimine olanak veren internet sitelerinin Kurumdan izin belgesi almasına gerek bulunmamaktadır."

hükmü gereği, işverenlere ait iletişim bilgilerinin iş arayanlara açıkça gösterilmesi gerekliliği sabittir.

Bu amaçla, "ÜCRETSİZ İŞ İLANI VER" formunu dolduran gerçek veya tüzel işverenlerden, açıkça rızası alınmak suretiyle;
- Firma Adı, Ad Soyad, Telefon, Adres, Web Adresi ve Eposta bilgileri alınmakta,
Bu bilgilere ek olarak, güvenlik ve resmi makamlardan talep edilebilme durumları gereği, kullanım şartlarında işvereni bilgilendirmek suretiyle;
- IP Adresi ve Tarih-Saat bilgileri de alınmaktadır.


4. ÇEREZ POLİTİKASI

4.1 Çerez Nedir ?

Çerez (Cookie), bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, web sunucusu tarafından bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen basit metin dosyalarıdır. Bir çerez genellikle alındığı web sitesinin adını, çerez ömrünü (cihazınızda ne kadar süre ile tutulacağını) ve genellikle tesadüfi oluşturulmuş kendine özgü anonim bir sayı içerir.

4.2 Çerezleri Ne Amaçla Kullanırız?

Çerez'leri, sitemizde daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmak, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve daha kişisel bir deneyim sunmak amacıyla kullanırız.

4.3 Çerezleri Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma

Web sitemizi kullanarak, çerezlerin cihazınızda kullanılmasına ve cihazınıza kaydedilmesine onay verirsiniz. Web sitemizi çerezler olmadan kullanabilirsiniz.

Tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlayarak çerezlerin cihazınıza kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Çoğu tarayıcının varsayılan ayar olarak çerezleri kabul ettiğini lütfen unutmayınız.

Ayrıca istediğiniz zaman cihazınızda kayıtlı çerezleri silebilirsiniz. Bu işlemi nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar, tarayıcınızın veya cihazınızın klavuzunda bulunabilir.


5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVK KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, İletişim Birimimizde bulunan Telefon numaramızdan bildirere bize iletebilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır;
ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Gizlilik Sözleşmesindeki Değişiklikler

Bu Gizlilik Sözleşmesinde zamanla değişiklik yapabiliriz. Açıkça izninizi almadıkça, bu sözleşmedeki haklarınız saklı korunacaktır. Gizlilik Sözleşmesindeki değişikliklerin son hali daima http://yihez.com/gizlilik/ sayfasında yayınlarız.

Sitemiz seri iş ilanları yayınlayan iş arama motoru olup, iş arayanlardan hiçbir kayıt ve başvuru almamaktadır.